ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH
DEUTSCH
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Λεξικά/Γλωσσάρια/Εγκυκλοπαίδειες
Οργανισμοί & μεταφραστικά εργαλεία

 

Λεξικά Ιατρικών Όρων
(1) - (2) - (3) - (4)

Λεξικό Ορολογίας
στο Χώρο των Κατασκευών

Γλωσσάριο Τραπεζικών Όρων

Λεξικά Πληροφορικής
Αγγλοελληνικό/Ελληνοαγγλικό

FOLDOC Αγγλοαγγλικό

Εγκυκλοπαίδεια Πληροφορικής στα Αγγλικά

Λεξικό Microsoft
(O/S XP - downloadable only)

Λεξιλόγιο Όρων Internet της Microsoft

Λεξικό Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής

Αγγλοαγγλικό Γλωσσάριο με Αυτοκινητιστικούς Όρους

Λεξικό Στρατιωτικών Όρων

Λεξικό Χημείας

Πολύγλωσση Βάση Δεδομένων ΙΑΤΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πολύγλωσσα Λεξικά
(1) - (2)

Αγγλογερμανικό-Γερμανοαγγλικό Λεξικό

Λεξικό Ακρωνύμιων

Εγκυκλοπαίδεια Britannica

Φωτογραφικό Γλωσσάρι
Αγγλικά - Ελληνικά

Αγγλικά - Αγγλικά

Λεξικό της Γλώσσας HTML

 

Σελίδα της Ε.Ε.

Κόμβος Λαμπράκη

Portal Robby

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Iνστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (Επιθεώρηση «Ορόγραμμα»)

Συνταγολόγιο Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σελίδα της Γερμανικής Κυβέρνησης

Σελίδα της Αγγλικής Κυβέρνησης

WebSite του Trados

Ηλεκτρονική Μετάφραση Systran

Σελίδα για Μεταφραστές PROZ

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ)

Σύλλογος Διερμηνέων και Μεταφραστών Γερμανίας

Μεταφραστικό Τμήμα του Παν/μίου Surrey στη Μ. Βρετανία

Λεξικά και Μετάφραση Babylon

Google Translation Toolkit

Εφημερίδα Ελευθεροτυπία

Deja Vu X (DVX)

Μεταφραστικό πρόγραμμα Across

Copyright © 2003-2016 CJ Translations. All rights reserved.