ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH
DEUTSCH
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσφέρουμε μεταφράσεις ειδικών κειμένων όλων των ειδών από αγγλικά και γερμανικά προς ελληνικά και αντίστροφα. Χρησιμοποιούμε σύγχρονα μέσα (λογισμικό και υλισμικό), καθώς και έγκυρα μεταφραστικά εργαλεία για την ακριβή και ολοκληρωμένη διεκπεραίωση του έργου που μας έχει ανατεθεί. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

Τεχνικές μεταφράσεις
-ιατρική
-τεχνολογία και τεχνικά εγχειρίδια (τεχνολογία πληροφορικής, τηλεπικοινωνίες, αυτοκίνητα, ναυτιλιακά, κ.τ.λ.)
-ελληνοποίηση λογισμικού
-έργα μηχανικών

Οικονομικές μεταφράσεις

Νομικές μεταφράσεις

Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά

Προσαρμογή ιστοσελίδων, τουριστικά και διαφημιστικά φυλλάδια

Στα εργαλεία και την τεχνολογία (λογισμικό και υλικό) που εξασφαλίζουν την πλήρη κατανόηση του κειμένου και οδηγούν σε ένα άρτιο μεταφραστικό αποτέλεσμα συγκαταλέγονται:

  • Microsoft Windows 7.0, Microsoft Office 2007
  • Ηλεκτρονικά μεταφραστικά προγράμματα: SDL Trados-Studio 2021, MemoQ 2015, Transit NTX, De Ja Vux, Wordfast Pro, Across, Google Translator Toolkit (GTT), XBench, Idiom Worldserver Desktop Workbench, Microsoft Helium, Microsoft Loc Studio, ITP Filter Pack
  • Adobe Acrobat, ABBYY PDF Transformer, Babylon, Filezilla, Adobe Photoshop, Dreamweaver
  • Μια πληθώρα γενικών και ειδικών λεξικών, γλωσσάριων και βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών και μη
  • Πρόσβαση κατά περίπτωση σε εμπειρογνώμονες/ειδικούς με κατάρτιση και καλή γνώση του αντικειμένου τους για την πιστοποίηση των μεταφράσεών σας.

 

Copyright © 2003-2016 CJ Translations. All rights reserved.