ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH
DEUTSCH
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσφέρουμε μεταφράσεις ειδικών κειμένων όλων των ειδών από αγγλικά και γερμανικά προς ελληνικά και αντίστροφα. Χρησιμοποιούμε σύγχρονα μέσα (λογισμικό και υλισμικό), καθώς και έγκυρα μεταφραστικά εργαλεία για την ακριβή και ολοκληρωμένη διεκπεραίωση του έργου που μας έχει ανατεθεί. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

Τεχνικές μεταφράσεις
-ιατρική
-τεχνολογία και τεχνικά εγχειρίδια (τεχνολογία πληροφορικής, τηλεπικοινωνίες, αυτοκίνητα, ναυτιλιακά, κ.τ.λ.)
-ελληνοποίηση λογισμικού
-έργα μηχανικών

Οικονομικές μεταφράσεις

Νομικές μεταφράσεις

Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά

Προσαρμογή ιστοσελίδων, τουριστικά και διαφημιστικά φυλλάδια

Στα εργαλεία και την τεχνολογία (λογισμικό και υλικό) που εξασφαλίζουν την πλήρη κατανόηση του κειμένου και οδηγούν σε ένα άρτιο μεταφραστικό αποτέλεσμα συγκαταλέγονται:

  • Pentium 4 πλήρες εξοπλισμένο, Λειτουργικό Σύστημα MS XP.
  • Ηλεκτρονικά μεταφραστικά προγράμματα (Wordfast, DVX, SDL Trados 2007 Suite, SDL Trados Studio 2009, Adobe Framemaker, Adobe Pagemaker, ITP Filter Pack, Helium, LocStudio, κ.τ.λ.).
  • MS Office XP, Adobe Acrobat Professional.
  • Μια πληθώρα γενικών και ειδικών λεξικών, γλωσσάριων και βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών και μη, όπως Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite 2004 DVD, Der Brockhaus Multimedial Encyclopedia.
  • Πρόσβαση σε ειδικούς κατά περίπτωση με κατάρτιση και καλή γνώση του αντικειμένου τους για την πιστοποίηση των μεταφράσεών σας.
  • 24-ωρη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 

Copyright © 2003-2016 CJ Translations. All rights reserved.